રોકાણકારો ₹1 શેર પર તૂટી પડ્યા, આજે ભાવ ઘટીને ₹172 પર આવ્યો, 1 લાખનું રોકાણ છ મહિનામાં ₹1 કરોડ થયું

penny stock list 2024

રોકાણકારો ₹1 શેર પર તૂટી પડ્યા, આજે ભાવ ઘટીને ₹172 પર આવ્યો, 1 લાખનું રોકાણ છ મહિનામાં ₹1 કરોડ થયું  આજે અમે તમને એવા શેર વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેણે પોતાના રોકાણકારોને કરોડપતિ બનાવી દીધા છે. આ શેરે તેના રોકાણકારોને માત્ર છ મહિનામાં 10,000% થી વધુ વળતર આપ્યું છે. રોકાણકારો ₹1 શેર પર તૂટી પડ્યા, … Read more