આ શિષ્યવૃત્તિ યોજનામાં વિદ્યાર્થીઓને 15000 ની સહાય મળે છે, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

આ લેખ નેક્સ્ટજેન એજ્યુ શિષ્યવૃત્તિ યોજના વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે 10મા ધોરણમાં ઉત્કૃષ્ટ ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે.

આ યોજના હેઠળ, પાત્ર વિદ્યાર્થીઓને તેમના શૈક્ષણિક ખર્ચાઓ માટે રૂ. 15,000ની સીધી નાણાકીય સહાય આપવામાં આવશે.

પાત્રતા:

 • કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત શાળામાં 10મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હોવો.
 • 10મા બોર્ડમાં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ મેળવ્યા હોવા જોઈએ.
 • વાર્ષિક પરિવારની આવક રૂ. 3 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

લાભ:

રૂ. 15,000ની નાણાકીય સહાય, જેનો ઉપયોગ શાળાની ફી, પુસ્તકો, ટ્યુશન, મુસાફરી, રહેઠાણ વગેરે જેવા શૈક્ષણિક ખર્ચાઓ માટે થઈ શકે છે.

Skill India Digital Free Certificate: સ્કિલ ઇન્ડિયા સર્ટી મફતમાં આ રીતે કરો ડાઉનલોડ

જરૂરી દસ્તાવેજો:

આ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનું અરજી ફોર્મ ભરવા માટે, તમારે નીચેના દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે –

 • ધોરણ 10 ની માર્કશીટ
 • આધાર કાર્ડ
 • આવક પ્રમાણપત્ર
 • શાળા પ્રવેશ પુરાવો
 • બેંક ખાતાની ડાયરી
 • ફોટો

અરજી પ્રક્રિયા:

નેક્સ્ટજેન એજ્યુ શિષ્યવૃત્તિનું અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન માધ્યમથી ભરવામાં આવી રહ્યું છે.

 • નેક્સ્ટજેન એજ્યુની વેબસાઇટ (https://www.perkconsulting.net/about/nextgen/) ની મુલાકાત લો.
 • “અરજી કરો” બટન પર ક્લિક કરો અને નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

અરજીની છેલ્લી તારીખ: 6 જૂન, 2024

વધારાની માહિતી:

આ શિષ્યવૃત્તિ યોજના દર વર્ષે યોજાય છે.
વધુ માહિતી માટે, નેક્સ્ટજેન એજ્યુની વેબસાઇટની મુલાકાત લો અથવા https://www.perkconsulting.net/about/nextgen/ પર સંપર્ક કરો.

Leave a Comment